Spring naar content

Vrij bewegen

Zonder vast te zitten aan een computer, kan je vrij rondbewegen in onze adventure en arena. Je avatar in het spel, beweegt als jij beweegt, knielt als jij knielt. Spelen zonder bewegingsbeperkingen.